hits

Hvordan ønsker du å dø?

Noen mennesker ønsker å avslutte livet sitt. Ønsket kommer ofte av at man er alvorlig syk. Mange har vondt, og opplever at livsgleden er borte. Ofte blir det ekstra tøft for både den syke og familien rundt når pasienten må lide den siste perioden av livet sitt. Fortjener ikke alle en verdig avslutning på livet?

                      

Aktiv dødshjelp er fortsatt ikke tillatt i Norge, derfor reiser flere nordmenn til Sveits for å avslutte livet sitt. Siv Tove Pedersen er ett eksempel på en kvinne som i 2015 måtte reise helt til Sveits for å avslutte sitt eget liv ved hjelp av aktiv dødshjelp. Hun fikk en dødelig lungesykdom som gjorde at hun i flere år bare klamret seg til livet. Hun ønsket å dø fredfullt og slippe en siste fase i livet som innebar smerter og dårlig livskvalitet.

Jeg lever ikke. Jeg eksisterer. Hvorfor kan ikke jeg bestemme når jeg skal dø? Var spørsmålet Siv Tove stilte før hun avsluttet livet sitt. 

Aktiv dødshjelp under strenge regler 

Aktiv dødshjelp bør løftes opp som et viktig tema i samfunnsdebatten. Dette er noe svært mange nordmenn engasjerer seg i, og da må vi politikere tørre å ta opp viktige debatter som dette. 

Jeg er prinsipielt for aktiv dødshjelp, men da under svært strenge regler. Betingelser om at sykdommen er smertefull, uhelbredelig og dødelig, og at valget er tatt på selvstendig grunnlag, må ligge til grunn. Dette er en praksis som vi ser fungerer veldig fint i land som Sveits. Det ligger derfor ingenting til grunn for at vi ikke skal kunne utføre aktiv dødshjelp i Norge også.

I denne debatten er det viktig å skille mellom selvmord og aktiv dødshjelp. De som begår selvmord er som regel mennesker som trenger hjelp. De som ønsker aktiv dødshjelp er mennesker som ikke kan hjelpes og som pines til de går bort. Er det riktig å tvinge mennesker til å leve med smerter den siste perioden av livet sitt, hvis de selv ønsker en fredfull død?

Dyr får aktiv dødshjelp

Vi læres tidlig opp til at dyr ikke må lide om de har det vondt og er alvorlig syke. Dyret må få dødshjelp og blir raskt avlivet. Men når et alvorlig sykt menneske ønsker å avslutte livet, da er det ulovlig. Du skal selv skal få lov til å bestemme over dit eget liv. Staten kan ikke stoppe alvorlig syke mennesker fra å eie sitt eget liv og selv kunne ta beslutningen om når de ønsker å avslutte det.

Undersøkelser viser at flertallet i Norge ønsker å innføre aktiv dødshjelp med visse forutsetninger. Dette er gode grunner for at lovgivningen i Norge bør endres, slik at det norske folk har valgfrihet helt fram til livets slutt. 

Aktiv dødshjelp gir mennesket lov til å bestemme selv når en vil dø. Det er en viktig rett som gir den syke personen friheten til å selv bestemme tidspunkt, og man får muligheten til å ta et siste farvel med sine nære og kjære. Dette er for mange en mer verdig avslutning på livet, enn å ligge på pinebenken med smerter. 

Aktiv dødshjelp må bli lovlig i Norge. Hvor lenge skal vi la folk lide?

Strengere straffer i voldtektsaker

Visste du at gjerningspersoner som utfører flere grove lovbrudd får strafferabatt? Strafferabatt vil si at gjerningspersonen får en lavere straff fordi en har begått flere lovbrudd eller at de var flere om å utføre lovbruddet. Dette er en urettferdig ordning som må bort  

                    

Vi kan ikke godta at gjerningspersonen får mindre straff ved å ha utført flere kriminelle handlinger. Slike alvorlige og grove handlinger må vi ha en veldig tydelig reaksjon mot. Det handler om å ta offeret på alvor. Det gjør vi ikke ved at gjerningspersonen får så lav straff at offeret risikerer å møte personen på gata like etter. 

Forslag om å øke maksimumsstraffen

Før sommeren fremmet H-FrP-regjeringen forslag om å øke strafferammen for gjerningspersoner som har begått flere grove lovbrudd, som blant annet drap, voldtekt og overgrep mot barn. Vi foreslo å øke maksimumsstraffen fra 21 til 26 års fengsel for grove lovbrudd. I tillegg foreslo vi å åpne for separate oppreisningskrav mot den enkelte ansvarlige for skade eller krenkelse begått av flere i fellesskap. Formålet med forslaget er å motvirke at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre. Arbeiderpartiet valgte å stemme imot forslaget. Hvordan kan de stemme imot dette forslaget?

Jeg skjønner ikke hvordan Arbeiderpartiet har hjerte til å stemme imot strengere straffer når vi ser tilbake på «Jeanette» sin sak som har skapt store overskrifter i media. 16 åringen «Jeanette» opplevde en av norgeshistoriens verste gruppevoldtekter, der voldtektsmennene slapp billigere unna fordi de var flere.

Økonomisk fordel av å være flere

Slike hendelser setter varige spor i menneskers liv. Derfor er det hårreisende at du skal få økonomisk fordel av å være flere om den kriminelle handlingen. Det burde vært en selvfølge at erstatningssummen ved gruppevoldtekt ikke skal deles mellom gjerningsmennene. Vi kan ikke akseptere strafferabatt.

Det er viktig med tydelige, rettferdige og strenge straffer, slik at gjerningspersonene ikke begår nye lovbrudd. Jeg ser ikke på straff som noe mål i seg selv, men som et middel for å bekjempe kriminalitet. Alle former for straff må ha som hovedmål å hindre nye kriminelle handlinger.

Det er ikke riktig at vi skal sy puter under armene på forbryterne. FrP mener det er horribelt at mennesker som ødelegger andres liv ved vold, voldtekt og andre forbrytelser, ikke får straffer som står i stil med den forbrytelsen de har gjort.

Derfor må du stemme Fremskrittspartiet 11.september, slik at vi får økt straffen for serieovergripere, yrkeskriminelle og pedofile. Det skal straffe seg å drive med alvorlig kriminalitet! 

Dyreplageri er en voksende epidemi!

Sommeren er høysesong for å kvitte seg med dyr. Mange dumper og forlater kjæledyr før ferien, og truer med å drepe dem hvis de ikke får hjelp. Hvordan har noen mennesker hjerte til å kvitte seg med et familiemedlem på den måten? 

                   

                     Foto: VG/Pål Eirik Rudstaden

Rett før sommerferien i år så oppdaget en mann et slikt tilfelle i Oppland. Han fant seks katter etterlatt for å dø i en søppeldunk. Hvem er i stand til å gjøre slike ting mot dyr? Dyr er ikke noe du kan skaffe deg i det ene øyeblikket, og kaste når du er lei. «Bruk- og kast» med kjæledyr er en trend som må bort.

Ferie er verdt mer enn et dyre liv

Det er hårreisende at mennesker synes at en ferie er verdt mer enn et dyre liv. Dette er mennesker som ikke burde hatt dyr i utgangspunktet, og som aldri bør få lov til å eie et dyr igjen. For er det en ting som gjør meg skikkelig forbanna, så er mennesker som er slemme mot dyr.

Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Monica Dahlbach kommenterte situasjonen til TV 2 nå nylig:

- Vi finner plastposer med kattunger i containere, og kattunger i plastbokser. Bur med etterlatte marsvin uten mat og vann. Folk kjører katten sin et eller annet sted og dumper den. Det er dyrene vi finner som er levende, for enkelte gjør også alvor av truslene og avliver på egen hånd, sier Dahlbach.

Dette er ikke greit, dyremishandling er ikke greit. Jeg synes det er trist å se så mange tilfeller av dyremishandling, spesielt om sommeren. Dessverre så er det også sånn at dyresakene ofte blir lite prioritert av politiet. Derfor er jeg veldig glad for at Fremskrittspartiet har fått igjennom et prøveprosjekt med et eget dyrepoliti. Til nå har vi fått dyrepoliti i både Rogaland og Sør-Trøndelag. I tillegg blir det nå bevilget penger til dyrepoliti i Østfold.

Vold mot dyr kan føre til vold mot mennesker

Dyrepolitiets første pågripelse i Trøndelag var av en mann som hadde flådd, mishandlet og drept en katt. Som en følge av dyrepolitiets arbeid ble det også avslørt at dyremishandleren hadde barneporno, og fantaserte om å drepe og voldta jentebarn helt ned i 9-årsalderen. Dette viser hvor viktig det er med et dyrepoliti, og hvor stor forskjell dyrepolitiet kan utgjøre i slike saker.

I en studie i New Jersey viste det seg at i 88 prosent av familiene hvor barn ble fysisk mishandlet, ble også dyrene det. Dette beviser at vold mot dyr også kan føre til vold mot mennesker. Derfor er det så utrolig viktig at slike saker blir fulgt opp ordentlig, og ikke lagt til side.

Jeg mener det er helt urimelig at dyr blir dårlig behandlet. Vi trenger et dyrepoliti som vil prioritere og ta hånd om dyr som mishandles. De som mishandler dyr fortjener å bli tatt. Derfor er jeg glad for at Fremskrittspartiet kjemper for dyrepoliti i hele landet. Et dyrepoliti kan utgjøre en forskjell for dyr i nød. Det skal straffe seg å drive kriminalitet mot dyr.

Barnehijab: Seksualisering av småjenter!

Har du tenkt på hvorfor muslimske kvinner bruker hijab? Mange mener at hijab er påbudt av religionen for at kvinner ikke skal vekke erotisk begjær hos menn. På denne måten blir kvinnene gjort ansvarlige for mennenes handlinger. Kvinner bærer hijab for å ikke friste menn, men hvorfor bærer da små barn hijab?​

Det er ingen barn som er i stand til å ta et slikt valg på egenhånd. Dette er barn helt ned i fireårsalderen. Det er seksualisering av småjenter, ved at de skal måtte dekke seg til med hijab for at voksne menn ikke skal bli fristet. Dette er en ukultur. En kultur som ikke har noe i Norge å gjøre.

Det er helt feil at småjenter skal bli behandlet som sex-objekter bare fordi voksne menn ikke klarer å styre sine lyster. Det er viktig at vi står opp for kampen mot kvinneundertrykkelse, og den kampen starter allerede i barnehagen og barneskolen.

Dekke til fireåringen din

Jeg husker tilbake til da jeg var ei lita jente. Både guttene og jentene lekte rundt i barnehagen iført bare truse. Det var ingen grunn til at jentene skulle dekkes til, fordi vi var bare barn - vi hadde ingenting å dekke til. Derfor reagerer jeg sterkt på at flere dekker til barna sine, og gjør de om til sex-objekter. For la oss være ærlige her, det er noe veldig galt når du er nødt til å dekke til fireåringen din, for at voksne menn skal klare å håndtere sine seksuelle fantasier.

Er det noe vi ikke kan sitte stille å se på så er det at jenter helt ned i barnehagealder må dekke seg til for ikke å virke attraktive for menn. Det er viktig å styrke barnas rettigheter frem til de blir myndig. Når de blir myndig må de selv få bestemme om de vil bruke hijab.

Det er også viktig å huske på at skolen skal være en nøytral arena hvor alle barn har rett og mulighet til det samme. Et sted for lek, sosialt og lærdom. Et forbud mot barnehijab i skolen vil være ett godt tiltak for å unngå et skille i skolen, mellom de som bruker hijab og ikke. For jentene som utsettes for hijabtvang og press, er et hijabforbud deres eneste mulighet til å bli hørt.

Forbud mot barnehijab

Heldigvis ønsker Fremskrittspartiet å innføre et forbud mot bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager. Et forbud som vil gjelde alle barn i alderen ett til 13 år. Jeg synes det er ganske trist og sykt at det må et forbud til for å få en endring på denne ukulturen.

Klarer du ikke styre dine seksuelle lyster rundt små barn, så er det heller du som skal bak en låst dør. Små barn skal ikke påtvinges et hodeplagg fordi du ikke klarer å styre dine lyster. La barn være barn - forby barnehijab!

Les mer i arkivet » Mars 2018 » August 2017
Silje Helen

Silje Helen

21, Svelvik

Jeg er fylkesformann i Vestfold Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) og 1.vara til kommunestyret i Svelvik for FrP. For tiden bor jeg i Oslo for å studere journalistikk. Denne bloggen vil jeg bruke for å ta opp politiske- og samfunnsrelaterte problemstillinger. Kontakt/presse: Siljehelen@fpu.no Headerfoto: Pixlight

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker